ΤΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΔΡΑ & Εργοστάσιο:

Αγ. Ιωάννης  - Τ.Θ. 277 - 194 00 Κορωπί

Τηλ.: 2106627726,7,8,9 – 2106625186,7

Fax: 2106623583